Cursuri de pregatire teoretica pentru autorizarea:

–  electricienilor in domeniul instalatiilor electrice.

– verificatorilor de proiecte,  precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice.

SC CIGHI  PROSERV  SRL ( autorizatie Seria AR nr. 00739/19.05.2023), furnizor de formare profesionala, inmatriculata in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala 02/116/19.05.2023(autorizatia este valabila 4 ani de la eliberare), este abilitata sa organizeze cursuri de pregatire teoretica in domeniul instalatiilor electrice necesare candidatilor la examenul de autorizare organizat de catre ANRE in conformitate cu prevederile legale.

Regulamentul impune, de asemenea, obligatia electricianului autorizat de a urma un curs de pregatire teoretica in conformitate cu Ord. ANRE 66/10.05.2023.

Pentru dobandirea calitatii de electrician autorizat acest curs nu este obligatoriu. ( ord. 66/10.05.2023 )

Cursurile sunt organizate pentru urmatoarele categorii: ( dobandirea ( meditatii  ), prelungirea autorizatiei).

               a) electrician autorizat (toate gradele si tipurile).

               b) verificator de proiecte,expert tehnic de calitate si extrajudiciar.

– verificator proiecte ( IIIA sau IVA); minim 5  ani vechime ca electrician autorizat.

– expert tehnic de calitate si extrajudiciar ( IIIA+IIIB sau IVA+IVB ); minim 8 ani vechime ca electrician autorizat .

 

Continutul cursurilor acopera integral tematica si bibliografia recomandata de ANRE.